A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Y

Yahodzynska, Iryna, Borys Grinchenko Kyiv University
Yakubova, Guzal, Tashkent State Pedagogical University named after Nizami
Yanikov, M. V., Pskov State University
Yazdani, Javad, Belarusian National Technical University
Yerlikaya, Mahir, <p>Ondokuz Mayıs University</p>
Yermekova, Zhadyra, Eurasian National University named after L.N. Gumilev
Yu, ZhiMin, Department of Biology and Environment Engineering, Hefei University
Yuferova, Marina, <p>Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky</p>
Yun, Wang, Department of Biological and Environmental Engineering, Hefei University
Yurov, V. M., Samara State Technical University, Institute of Architecture and Civil Engineering

1 - 10 of 10 Items