COMPATIBILITY OF STATE BORDER GUARD AND NATIONAL ARMED FORCES IN THE STATE OF EXCEPTION OR WAR SITUATION

Arvils Mikazans, Olegs Ignatjevs


Last modified: 20.01.2023

Abstract

The aim of the current paper is to study the compatibility of the State border guard and National armed forces of the Republic of Latvia in the state of exception or war situation. To achieve the aim, following objectives were defined: to state current status of military training in State border guard, to compare State border guard equipment, armament, procedures and training with National armed forces ones, to make proposals for improvement of current compatibility. Following research methods were used: monographic or descriptive method, document analysis, logic- constructive method, analytic method. Within the topic of military compatibility research, the author thoroughly examined State border guard tasks in military sphere, the cooperation between both institutions and the compatibility of State border guard and National armed forces.


Keywords


compatibility, cooperation, State border guard, National armed forces, military, state of emergency, war

References


Saeimas paziņojums Par Valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu (2020). Latvijas Vēstnesis, 186, 25.09.2020.

Latvijas Republikas Valsts robežsardzes likums (2020). Latvijas Vēstnesis 223, 17.11.2020.

Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku likums (1999). Latvijas Vēstnesis 388/389.

Latvijas Republikas likums Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli (2013). Latvijas Vēstnesis, 61, 27.03.2013.

Latvijas Republikas Robežsardzes likums (1997). Zaudējis spēku. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/46228-robezsardzes-likums.

Valsts robežsardzes pavēle Nr.523 “Par programmas apstiprināšanu” (2021).

Nacionālie bruņotie spēki. Karjeras kursi (2021). Retrieved from: https://www.mil.lv/lv/aktivais-dienests/karjeras-kursi/jaunaka-staba-virsnieka-kurss.

Nacionālie bruņotie spēki. Kājnieku nodaļas komandiera kurss (2021). Retrieved from: https://www.mil.lv/en/node/375.

Nacionālie bruņotie spēki. Jaunākā instruktora kurss (2021). Retrieved from: https://www.mil.lv/lv/aktivais-dienests/karjeras-kursi/instruktoru-kursi/jaunaka-instruktora-kurss.

https://www.mil.lv/lv/zinas/sakas-nacionalo-brunoto-speku-militaro-macibu-cikls-namejs-2020.

Nacionālie bruņotie spēki. Sākas Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikls “Namejs 2020” (2020). Retrieved from: https://www.mfa.gov.lv/lv/latvijas-ieguldijums-nato

Sargs.lv. Vienoti kopējam mērķim bruņoto spēku karavīri un zemessargi sāk apvienotās mācības „Namejs 2014” (2014). Retrieved from: https://www.sargs.lv/lv/militaras-macibas/2014-05-19/vienoti-kopejam-merkim-brunoto-speku-karaviri-un-zemessargi-sak.

Sargs.lv. Bruņotie spēki sniegs atbalstu Valsts robežsardzei Covid-19 izplatības ierobežošanā (2020). Retrieved from: https://www.sargs.lv/lv/nbs/2020-03-28/brunotie-speki-sniegs-atbalstu-valsts-robezsardzei-covid-19-izplatibas-ierobezosana.

Aizsardzības ministrija. Nacionālie bruņotie spēki nodod Valsts robežsardzei pistoles “Glock 17” (2017). Retrieved from: https://lvportals.lv/dienaskartiba/291004-nacionalie-brunotie-speki-nodod-valsts-robezsardzei-pistoles-glock-17-2017.

Sargs.lv. Triecienšautene G36 – ierocis, uz ko var paļauties (2019). Retrieved from: https://www.sargs.lv/lv/tehnika-un-ekipejums/2019-11-07/trieciensautene-g36-ierocis-uz-ko-var-palauties.

Aizsardzības ministrija. Nacionālie bruņotie spēki saņēmuši jaunas taktiskās radiostacijas “Harris” (2018). Retrieved from: https://www.mod.gov.lv/lv/zinas/nacionalie-brunotie-speki-sanemusi-jaunas-taktiskas-radiostacijas-harris.

Sargs.lv. Aizsardzības ministrs NBS pavēlējis sākt militārās mācības Latgalē (2021). Retrieved from: https://www.sargs.lv/lv/militaras-macibas/2021-11-14/aizsardzibas-ministrs-nbs-pavelejis-sakt-militaras-macibas-latgale.

Unpublished materials of the State border guard Main board.