CONTACTLESS MEASURING OF TEMPERATURE WITH DIFFERENTIAL PHOTO RECEIVER

Tsanko Karadzhov, Dimcho Pulov, Nikolay Angelov


Last modified: 24.04.2019

Abstract

A method for contactless temperature measurement has been created with two photo receivers with different spectral sensitivity. An algorithm for processing the signals from both receivers of a single-chip microprocessor system has been developed. An optical system for the LWIR diapason of the spectrum is proposed.

Keywords


differential photo receiver; temperature; method; IR diapason; lens design

References


[1]     Lisiyenko V.G., Shleymovich YE.M., Ladygichev M.G., Sannikov S.P., Shchelokov Ya.M. Temperatura: teoriya, praktika, eksperiment. Spravochnoye izdaniye: V 3-kh tomakh. T.1, kniga 2 – M.: Teplotekhnik, 2009 – 340 s.

[2]     Frunze A.V. Vliyaniye metodicheskikh pogreshnostey pirometra na vybor pribora, Fotonika – 2012. - № 3 – S.46-51; № 3 – S.56-60.

[3]     Frunze A.V. Pirometry spektral'nogo otnosheniya: preimushchestva, nedostatki i puti ikh ustraneniya, Fotonika – 2009. -№ 4 – S.32-37.

[4]     Belen'kiy A.M., Dubinskiy M.Yu., Ladygichev M.G., Lisiyenko V.G., Shchelokov Ya.M. Izmereniye temperatury: teoriya, praktika, eksperiment. Spravochnoye izdaniye: V 3-kh tomakh. T.2 – M.: Teplotekhnik, 2007 – 736 s.

[5]     A. Sala, Radiant properties of materials, Elsevier Publishing, Oxford, 1986.

[6]     Lyubomir Lazov, Nikolay Angelov, Numerical experiments for determining of laser inducion temperature fields, Turkish Journal of Physics, 37, 212-218, Turkey, 2013

[7]     Karadzhov, Ts. V., I. S. Balabanova, M. S. Slavov, Multi-channel electronic device for temperature monitoring. Elektrotechnica & Elektronica, Vol. 48. No 1-2/2013, ISSN 0861-4717.

[8]     Chrzanowski, K., Non-Contact Thermometry. Measurement Errors. SPIE Polish Chapter, Warsaw, 2001

 ERDF co-funded project "Funding of international projects in research and innovation at Rezekne Academy of Technologies" No. 1.1.1.5/18/I/012