Chimicz, Dorota, <span><span>Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie</span></span>, Poland