Bertašienė, Inga, Mykolas Romeris University, Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences, Lithuania