Vasylchuk, Iryna, <p>Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman</p>, Ukraine