Brovchak, Liudmyla, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine