Čiučiulkienė, Nijolė, Vytautas Magnus University, Lithuania