Čiučiulkienė, Nijole, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania