Verteshev, Sergey, Pskov State University, Russian Federation