Gudžinskienė, Vida, Mykolas Romeris University, Lithuania