Gromov, Yevhen, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine